конкурси

Финансирање програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисани Локалним акционим планом политике за младе Града Кикинде врши се искључиво путем Јавног конкурса који расписује Канцеларија за младе уз сагласност Градоначелника Града Кикинде. Јавни конкурс за реализацију ЛАП-а се расписује једном годишње и објављује на званичној интернет страници Града Кикинде и интернет страници Канцеларије за младе.

АКТУЕЛНИ КОНКУРСИ:

Нема актуелниих конкурса.